ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ DLTV / DLIT / อินเตอร์เน็ต

ตรวจสอบความคืบหน้างานซ่อม DLTV / DLIT / อินเตอร์เน็ต

เลขแจ้ง อุปกรณ์/อาการ โรงเรียน / ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง สถานะ
0242 splitter
อาการ : Годнота спасибо _________________ ????????????
IvankoSterm
13/05/2021 รอดำเนินการ
0241 ??? F type
อาการ : Круто, давно искал _________________ https://k
??????????
kkbkinfo5site
12/05/2021 รอดำเนินการ
0240 ??? RG6
อาการ : вполне себе годнота
??????????
DanielNok
08/05/2021 รอดำเนินการ
0239 ??? F type
อาการ : Спасидо, +
???????????
kkbkinfo5site
08/05/2021 รอดำเนินการ
0238 ??? RG6
อาการ : Интересный пост
???????????
AllenFed
29/04/2021 รอดำเนินการ
0237 ??????????????
อาการ : Интересный пост
????????????????
kkbkinfo5site
18/04/2021 รอดำเนินการ
0236 ??????????????
อาการ : Mvihdidcjsfdbvjwi ihdwsifjwsofjeifniehfh Iighdie
????????????????????
DwightroRry
28/03/2021 รอดำเนินการ
0235 ??????
อาการ : Интересный пост
????????????
DanielNok
22/03/2021 รอดำเนินการ
0234 TV
อาการ : Круто + за пост
???????????????
AllenFed
21/03/2021 รอดำเนินการ
0233 ??????????????
อาการ : loli bird PT¦¦¦HC C¦¦¦P offline forum ===>>>
???????????
Edddardedice
19/03/2021 รอดำเนินการ
0232 splitter
อาการ : loli mouse PT¦¦¦HC C¦¦¦P offline forum ===>>>
??????????????????
Swwwnhon
17/03/2021 รอดำเนินการ
0231 ????????????????????
อาการ : Интересный пост _________________ ??????????????
AllenFed
10/03/2021 รอดำเนินการ
0181 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : ไม่มีสัญญาณ
บ้านโคกข่า
นายรุ่งเรือง พันพละ
15/10/2020 รอดำเนินการ
0167 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : ไม่มีสัญญาณ ป.1 ป.2 ป.6
บ้านผือ
นางรัชนี กองสำลี
09/09/2020 รอดำเนินการ
0155 TV
อาการ : ไฟไม่เข้า
บ้านสีดาสระแก้ว
นายสาธิต รัตนฐานู
20/08/2020 รอดำเนินการ
0153 จานรับสัญญาณดาวเทียม
อาการ : เปิดแล้วจอดำ เป็นทั้งหมด 3 ห้อง
บ้านหนองเขื่อน
นายธนพล เคนหงส์
19/08/2020 รอดำเนินการ
0148 จานรับสัญญาณดาวเทียม
อาการ : ใช้​ DLTV​ ไม่ได้​ 4 ห้องเรียน
บ้านบ่อแกบ่อทอง
นางสาววิภาดา เศษบุบผา
08/08/2020 รอดำเนินการ
0139 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : รับสัญญาณไม่ได้
บ้านวังจาน
นาย วรนันท์ พรมโชติ
17/07/2020 รอดำเนินการ
0138 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : ไม่มีสัญญาณ
บ้านทิพโสต
นายนครินทร์ เจษฎารมย์
15/07/2020 รอดำเนินการ
0119 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : เปิดไม่ติด ไม่มีสัญญาณ 2กล่อง
บ้านหนองบอน
สุรมนตรี พาบุ
03/07/2020 รอดำเนินการ
0118 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : หน้าจอขึ้นว่า ไม่มีสัญญาณ ห้อง อนุบาล ชั้นป.3 และ
บ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร)
นายดาวรุ่ง คำบุญ
03/07/2020 รอดำเนินการ
0117 TV
อาการ : สัญญาณขาดหาย,TVเปิดไม่ติด
บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา
นายชัยปราการ โพธิ์หล้า
02/07/2020 รอดำเนินการ
0116 หัว U LNB
อาการ : ไม่มีสัญญาณ
บ้านส้มกบ
สุริยาวุธ ชาญไชย
02/07/2020 รอดำเนินการ
0115 สาย RG6
อาการ : ชำรุด สายขาด
บ้านหนองแวง
นายทินกร พันธะไชย
02/07/2020 รอดำเนินการ
0114 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : ไม่มีสัญญาณ คุณภาพสัญญาณเป็น0
บ้านโคกข่า
นายรุ่งเรือง พันพละ
02/07/2020 รอดำเนินการ
0097 จานรับสัญญาณดาวเทียม
อาการ : ไม่มีสัญญาณ
บ้านกุดเม็ก
นางสาวปาริมา บุญมั่ง
19/06/2020 รอดำเนินการ
0096 หัว U LNB
อาการ : สัญญาณภาพและเสียงขาดหายและสดุด
บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา
นายจักรพันธ์ จันทร์น้อย
22/05/2020 รอดำเนินการ
0088 TV
อาการ : หน้าจอกระพริบเป็นเส้นๆ
บ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ)
นางศรัญญา สตานิคม
25/02/2020 เสร็จสิ้น
view
0081 จานรับสัญญาณดาวเทียม
อาการ : แจ้งเคลื่อนย้ายจานพร้อมจุดรับสัญญาณ
บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว
นางรัตนา ยศกำธร
20/01/2020 เสร็จสิ้น
view
0078 จานรับสัญญาณดาวเทียม
อาการ : ไม่มีสัญญาณ
บ้านหนองแวงสหคามวิทย์
นายบัณฑิต วงศ์สุรินทร์
03/01/2020 รอดำเนินการ
0077 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : ไม่มีสัญญาณ
บ้านกุดเม็ก
นางสาวปาริมา บุญมั่ง
26/12/2019 เสร็จสิ้น
view
0076 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : เปิดจอแล้วไม่มีสัณญาณ
บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139
พวงพิศ อิงเอนุ
23/12/2019 เสร็จสิ้น
view
0075 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : เครื่องรับสัญญาณไม่สามารถเปิดใช้งานได้
บ้านแก้งขิงแคง
นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ
19/12/2019 เสร็จสิ้น
view
0074 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : รับสัญญาณไม่ได้ เชื่อมต่อทีวีไม่ติด
บ้านสีดาสระแก้ว
นายสาธิต รัตนฐานู
18/12/2019 เสร็จสิ้น
view
0073 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : ไม่มีสัญญาณ
จินดาอารมณ์
ว่าที่ร้อยตรีอนนท์ ภูพันนา
09/12/2019 เสร็จสิ้น
view
0072 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : ช๊อต
ศิริราษฎร์หมากหญ้า
นายเฉลิมพล ศรีรักษ์
22/11/2019 เสร็จสิ้น
view
0071 TV
อาการ : ไม่มีภาพ
บ้านโนนเนาว์
นายนิกสันต์ กลางพิมาย
19/11/2019 เสร็จสิ้น
view
0070 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : กล่องสัญญาณไม่มีไฟเข้า
บ้านโคกข่า
นายรุ่งเรือง พันพละ
14/11/2019 เสร็จสิ้น
view
0069 สาย RG6
อาการ : เนื่องจากมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน จึงรื้อย้
บ้านหนองโดน
นายวิชัย จันทร์สม
08/11/2019 เสร็จสิ้น
view
0068 TV
อาการ : ทีวีไม่มีเสียงไม่มีภาพเป็นบางครั้ง
บ้านโนนราษีโคกล่าม
นางสาวกาญนา ดีสร้อย
07/11/2019 เสร็จสิ้น
view
0067 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : TVขึ้นไม่สัญญาณ และหน้าจอดับบ่อย
บ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร)
นายดาวรุ่ง คำบุญ
06/11/2019 เสร็จสิ้น
view
0066 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : ไม่มีสัญญาณ
บ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร)
นายดาวรุ่ง คำบุญ
04/11/2019 เสร็จสิ้น
view
0065 TV
อาการ : ชั้น ป.2 จอทีวีไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณได้ ชั้น ป
บ้านหนองสระพังโนนสะอาด
นายเอกภักดิ์ เข็มพิลา
04/11/2019 รอดำเนินการ
0064 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : ไม่มีสัญญาณ
บ้านหัวช้าง
นายสุรศักดิ์ แดงจันทึก
04/11/2019 รอดำเนินการ
0063 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : สัญญาณชั้นป.4 ป.5 ป.6 ขาดหาย กระตุก และไม่มีสัญญาณ
บ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ
นายสิทธิพงษ์ เกตวงษา
04/11/2019 เสร็จสิ้น
view
0061 TV
อาการ : ไม่พบช่องสัญญาณค่ะ
บ้านหนองบอน
นางสาวกฤษฎาภรณ์ เชิดรัมย์
04/10/2019 รอดำเนินการ
0058 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : ไม่มีสัญญาณ
บ้านแก้งขิงแคง
ธนพัฒน์ พันธฤทธิ์
29/09/2019 เสร็จสิ้น
view
0057 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : สัญญาณภาพไม่ชัดเจนและภาพมาบ้างไม่มาบ้าง
บ้านทิพโสต
นายนครินทร์ เจษฎารมย์
25/09/2019 เสร็จสิ้น
view
0056 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : ไม่มีสัญญาณ
บ้านทิพโสต
นายนครินทร์ เจษฎารมย์
10/09/2019 เสร็จสิ้น
view
0055 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : ไม่มีสัญญาณมา 3 วันแล้วค่ะ
บ้านเหล่าโพธิ์
นางสาวนัฐธิตา สกุลพันธุ์สุริยา
05/09/2019 รอดำเนินการ
0054 หัว U LNB
อาการ : ไม่มีสัญญาณ
บ้านยางสินไชยหนองหาด
นายรุ่ง หนูปัทยา
04/09/2019 เสร็จสิ้น
view
0053 สาย RG6
อาการ : มีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ ติดตั้งจุดใหม่ ขยายสายสัญญ
บ้านกุดเม็ก
นายชยานนท์ มูลพิมพ์
19/08/2019 เสร็จสิ้น
view
0052 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : กล่องรับสัญญาณเสีย เปิดไม่ได้ไม่มีสัญญาณหน้าจอสีฟ้
บ้านนาล้อมโคกสว่าง
นายสุภาพ มาธุระ
24/07/2019 เสร็จสิ้น
view
0051 จานรับสัญญาณดาวเทียม
อาการ : ไม่มีสัญญาณ
บ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ
นายสิทธิพงษ์ เกตวงษา
10/07/2019 เสร็จสิ้น
view
0050 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : ไม่มีสัญญาณ
บ้านคุยโพธิ์
นางปนััดดา นาขี
08/07/2019 เสร็จสิ้น
view
0049 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : ***ขณะนี้ทางโรงเรียนได้จัดซื้อและเตรียมกล่องไว้เรี
บ้านโสกคลอง
นายโรจน์กุล ธุปกระโทก
01/07/2019 เสร็จสิ้น
view
0048 สาย RG6
อาการ : เครือข่ายไม่เชื่อม สัญญาณสามารถเชื่อมกับโน้ตบุ้ค
บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์
อรชา ศิริวิชัย
28/06/2019 เสร็จสิ้น
view
0047 จานรับสัญญาณดาวเทียม
อาการ : 1.รับสัญญาณไม่ค่อยได้ องศาการรับสัญญาณเคลื่อน 2.
บ้านเมืองเพ็ง
นายสมกิจ เหล่าศรี
27/06/2019 เสร็จสิ้น
view
0046 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : ไม่มีสัญญาณ​3​เครื่อง
บ้านม่วงน้อย
นางรุจิวัลย์​ ​นามวงษา
25/06/2019 เสร็จสิ้น
view
0045 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : จอโทรทัศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีสัญญาเสียงแต
บ้านหนองคลองหัวขัว
นางรัตนา ยศกำธร
24/06/2019 เสร็จสิ้น
view
0044 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : หน้าจอขึ้นว่า ไม่มีสัญญาณ ของห้องป.6
บ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร)
นายดาวรุ่ง คำบุญ
24/06/2019 เสร็จสิ้น
view
0043 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ไม่มีสัญญาณภาพ
บ้านส้มกบ
นายธวัชชัย เครือหนองสังข์
21/06/2019 เสร็จสิ้น
view
0042 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : รับสัญญาณไม่ได้
บ้านจานโนนสูง
นายสุรศักดิ์ ชารีวาล
20/06/2019 เสร็จสิ้น
view
0041 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : สัญญาณติดขัดและสัญญาณภาพขาดๆ หายๆ ระดับชั้นประถมศึ
บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย
นายวันชัย ภิบาล
20/06/2019 เสร็จสิ้น
view
0039 จานรับสัญญาณดาวเทียม
อาการ : รับสัญญาณไม่ได้
บ้านหนองบอน
สุรมนตรี พาบุ
20/06/2019 เสร็จสิ้น
view
0038 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : เปิดใช้งานไม่ได้
ดอนกลางนุกูลวิทย์
นายธีรวัฒน์ สุทธิปัญโญ
19/06/2019 เสร็จสิ้น
view
0037 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : สัญญาณภาพไม่มา
บ้านหนองสระพังโนนสะอาด
นายเอกภักดิ์ เข็มพิลา
11/06/2019 เสร็จสิ้น
view
0036 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : ติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญานอาคารอนุบาล
บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
นางสาววิภาดา แมนวิเศษ
07/06/2019 เสร็จสิ้น
view
0035 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : ชั้นเรียนอนุบาลเป็นรับกล่องสัญญาณระบบ SD ไม่สามารถ
บ้านโนนสะอาด
นายปรเมศร เนื่องมัจฉา
07/06/2019 เสร็จสิ้น
view
0034 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : เปิดใช้งานไม่ได้
บ้านโนนเนาว์
นางสาวธัญญลักษณ์ สีมารักษ์
06/06/2019 เสร็จสิ้น
view
0033 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : ห้องเรียน ชั้น ป.6 ไม่สามารถรับสัญญาณ dltv ได้
บ้านหนองสระพังโนนสะอาด
นายเอกภักดิ์ เข็มพิลา
05/06/2019 เสร็จสิ้น
view
0032 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : ดำเนินจัดซื้ออุปกรณ์มาพร้อมแล้ว ทางโรงเรียนมีความ
บ้านหนองแวงสหคามวิทย์
นายบัณฑิต วงศ์สุรินทร์
05/06/2019 เสร็จสิ้น
view
0031 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : ใช้ไม่ได้ 2 กล่อง มีทีวีเปิดไม่ได้อีก 1 เครื่อง
บ้านหนองปลาเข็ง
นางสาววิมลรัตน์ เหล่าวงษา
30/05/2019 เสร็จสิ้น
view
0030 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : กล่องรับสัญญาณไม่ได้
บ้านจอมทอง
นางสาวสรัญญา เสนาบุตร
29/05/2019 รอดำเนินการ
0029 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : เปิดใช้ไม่ได้
บ้านโจดบัวบาน
นางมัณฑนา มีอำนาจ
27/05/2019 เสร็จสิ้น
view
0027 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : เปิดเครื่องติด แต่ขึ้นว่าไม่มีสัญญาณ
บ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร)
นายดาวรุ่ง คำบุญ
27/05/2019 เสร็จสิ้น
view
0026 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : ทีวีชั้นอนุบาลใช้งานไม่ได้
บ้านยางสินไชยหนองหาด
นายรุ่ง
27/05/2019 เสร็จสิ้น
view
0025 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : สัญญาณติดขัดและไม่มีสัญญาณภาพ ห้องเรียนชั้น ป.5-6
บ้านหนองสระพังโนนสะอาด
นางอุรมูล เคนหงส์
27/05/2019 เสร็จสิ้น
view
0024 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : เปิดใช้งานไม่ได้ รวมทั้งรีโมทเสีย
บ้านโนนทัน
นางสาวบุปผา วิชัยวงษ์
24/05/2019 เสร็จสิ้น
view
0023 จานรับสัญญาณดาวเทียม
อาการ : ค้นหาสัญญาณไม่เจอค่ะ
บ้านกุดรัง
นางศิริพร บุษบง
24/05/2019 เสร็จสิ้น
view
0022 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : ไม่มีสัญญาณ เกิดจากฝนตกฟ้าร้อง
บ้านยางน้อย
นางสาวศรัญญา สีชาลี
23/05/2019 เสร็จสิ้น
view
0021 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : เปิดเครื่องแล้วใช้งานในการเรียนการสอนได้สักประมาณ
บ้านหนองคลองหัวขัว
นางรัตนา ยศกำธร
23/05/2019 เสร็จสิ้น
view
0019 สาย RG6
อาการ : จอภาพปกติพอเปิดไปประมาณ20นาทีจอภาพทีวีลายแล้วภาพไม
บ้านหนองแหน
นายบุณยฤทธิ์ มิทราวงศ์
22/05/2019 เสร็จสิ้น
view
0018 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : ไม่มีสัญญานภาพและเสียง
บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี
นุชชนา ชูปฏิบัติ
22/05/2019 เสร็จสิ้น
view
0017 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : ไม่สามารถรับสัญญาณได้
บ้านหนองแวงสหคามวิทย์
บัณฑิต วงศ์สุรินทร์
22/05/2019 เสร็จสิ้น
view
0016 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ DLTV ชำรุดในระดับชั้น ป.1 - ป.
บ้านค้อ
นายกิตติกร ประจะเนย์
22/05/2019 เสร็จสิ้น
view
0015 จานรับสัญญาณดาวเทียม
อาการ : ค้นหาสัญญานไม่เจอ
บ้านท่าเดื่อ
สามารถ เถื่อนสมสี
21/05/2019 เสร็จสิ้น
view
0014 จานรับสัญญาณดาวเทียม
อาการ : ไม่มีสัญญาณภาพทุกห้องเรียน ต้องการให้เจ้าหน้าที่มา
บ้านโสกคลอง
นายฐพัชร์ โคตะ
21/05/2019 เสร็จสิ้น
view
0013 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : รับสัญญาณไม่ได้ เปิดไม่ได้
บ้านบะหลวงหนองแวง
นายกิจภูมิ บุญอบ
17/05/2019 เสร็จสิ้น
view
0012 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : แจ้งซ่อมเพื่อทำการย้ายอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณไปอาคารเ
บ้านบ่อแกบ่อทอง
วิภาดา เศษบุบผา
14/05/2019 เสร็จสิ้น
view
0011 สาย RG6
อาการ : สายขาด เพราะอาคารเรียนหลังเก่า ขายทอดตลาด สาย เ
กระบากวิทยาคาร
นายสมชาย มะนัตน์
13/05/2019 กำลังซ่อม
0010 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : ใช้งานไม่ได้
บ้านวังยาววิทยายน
นายทองสุข แสนวัง
13/03/2019 กำลังซ่อม
0009 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : ไม่มีสัญญาณ
บ้านวังกุง
นายอภิชาติ ศิริสม
08/03/2019 เสร็จสิ้น
view
0008 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : เปิดไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ
บ้านบะหลวงหนองแวง
นายกิจภูมิ บุญอบ
08/03/2019 เสร็จสิ้น
view
0007 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : กล่องไม่มีสัญาณ​ เสียบปลั๊กมีไฟเข้า​ แต่เป็นสัญญาณ
บ้านสะอาดดอนเงิน
นายประหยัด​ ดวงมาลา
27/02/2019 เสร็จสิ้น
view
0006 หัว U LNB
อาการ : สัญญาณ DLTV ไม่ชัดเจน
บ้านหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์
นายเอกพร พูนขุ่นทด
26/02/2019 เสร็จสิ้น
view
0005 หัว U LNB
อาการ : รับสัญญาณ DLTV ไม่ได้
บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์
นายนัฐพล เครือฟ้า
26/02/2019 เสร็จสิ้น
view
0004 กล่องรับสัญญาณ
อาการ : สัญญาณภาพขาดๆ หายๆ
บ้านหนองแหน
นายบุญยฤทธิ์ มิทราวงศ์
26/02/2019 เสร็จสิ้น
view
0003 หัว U LNB
อาการ : โรงเรียนไม่สามารถรับสัญญาณ DLTV ระบบ HD ได้ทั้งโรง
บ้านบะหลวงหนองแวง
นายพุทธา อาจสุโพธิ์
26/02/2019 เสร็จสิ้น
view
0002 หัว U LNB
อาการ : DLTV ไม่มีสัญญาณ , Internet ชั้นอนุบาล ใช้งานไม่ได
บ้านม่วงน้อย
นางรุจิวัลย์ นามวงษา
26/02/2019 เสร็จสิ้น
view

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  ติดต่อทีมเคลื่อนที่เร็ว ระดับศูนย์ฯ

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  1.รายละเอีดยแนวทางการดำเนินกิจกรรมซ่อม DLTV-62 word1      %e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  2.แบบแจ้งซ่อมบำรุงระบบ DLTV  word1 

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  3.แบบดำเนินการแก้ไขปัญหาระบบ-DLIT-DLTV word1      %e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  4.แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ word1